Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
KÖTÜLÜKLERDEN KORUYUCU KALKAN OLARAK NAMAZ
KÖTÜLÜKLERDEN KORUYUCU KALKAN OLARAK NAMAZ;
Değerli dostlar
                            İslam dininin beş temel esasından biriside namazdır. Bir takım hareketler ve belirli okuyuşlarda, mana ağırlığıyla yerine getirilen bir ibadet olan namaz,  imanın göstergesi kalbin ışığı, bunalan ruhların şifası, sıkıntıya düşen gönüllere huzur veren, kalplere sorumluluk duygusu yükleyen ve mümini huzura kavuşturan manevi bir sığınaktır.
Namaz tam anlam derinliğiyle, doğru bir duruşla, samimi ifade ile huşu içerisinde, doğru zamanda, samimiyetle kılınan namaz hem Allah’ın rızasını kazandırır.  Hem de kulu her türlü kötülükten uzaklaştırır.  Nitekim hutbemizin başında okuduğum ayette yüce Allah şöyle buyuruyor; “kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayatsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak(olan namaz)  elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor”.1
Namaz’a hazırlanış da yapılması gerekli kılınan Gusül, abdest, elbise ve yer temizliğinin, sosyal hayat ve vücut sağğı bakımından faydaları pek çoktur. Bu hazırlıklar manevi boyutuyla oldukça önemlidir. Peygamberimiz hadislerinde….. “Şu bir gerçek ki biriniz abdest aldığında bunu güzel yapar.  Namaz kılmak içinde mescide giderse, mescide girene değin  attığı her adım için Allah onun derecesini yükseltir bir hatasını siler” 2 Diğer  bir hadiste ise; “ Beş vakit namaz kılan, evinin önünde bol miktarda akan tatlı bir suya  günde beş defa dalıp yıkanan gibidir. Bu adamda kir namına bir şey kalır mı ? ”  dedi “hayır bir şey kalmaz” dediler. Resulullah;
“ suyun kiri giderdiği gibi, beş vakit namaz’da günahları yok eder buyurdu.” 3
                            İbadet şuuru ile kılınan namaz, bir takım olumsuz özellikleri yıkayıp temizlemekle kalmaz. Ayrıca olumlu ve güzel nitelikler kazandırır. Namazın biz müminler üzerindeki etkinliklerini şöyle sıralayabiliriz.
Namaz;  Mümini Allah katına yükseltip O’na kavuşturan bir miraçtır.
Namaz; Mümini Ruhen Yücelten, onu maddi manevi kir ve paslardan arındıran, fahşa ve münkerden alıkoyan, nefsin ve şeytanın esaretlerinden kurtaran, kibir, gurur ve bencillik gibi hastalıkları tedavi eden, vakar ve tevazu duygularını artıran mükemmel bir ibadettir.
Namaz: mümini gerçek özgürlüğüne kavuşturan, ruhi bir inkılâp nefse karşı kazanılan bir zaferdir.
Namaz; Fani ve fena olan şu dünyadan, edebi olan ilahi âleme açılan bir pencere ahirette ilk sorgudur.
Namaz; Günlük hayatın akışını beş kez durdurup düzenleyen, vakti en verimli en yararlı bir biçimde kullanmayı sağlayan bir hayat nizamnamesidir.
Namaz; Dua, zikir, tövbe, şükür, hamd, tesbih, tenzih gibi öğeleriyleri mümini eğiten ve olgunlaştıran bir ibadetler bütünüdür.
Namaz; Müminin günlük faaliyetleri hakkında düzenli olarak Rabbine hesap vermesini sağlayan bir otokontrol mekanizmasıdır.
Namaz:  Üzgün ve yorgun gönüllerin şefkatli bir el tarafından okşanışıdır.
                            Biz müminleri her türlü kötülüklerden koruyan namaz, devamlı ve sürekli ifa edildiğinde, Yüce Rabbimizin namaz la murad ettiği hikmetlere kavuşturur.  Hiçbir meşgale onun kılınmasına engel değildir. Namaz her halde, her ortamda ve her durumda terk edilmemelidir. Hutbemi şu dizelerde bitiriyorum.
                            Darlıkta da, bollukta da, namaz!
                            Meşguliyette de, boşlukta da, namaz!
                            Hastalıkta da, sıhhatte de, namaz!
                            Fakirlikte de, zenginlikte de, namaz!
Yolculukta da, evindeyken de, namaz!
İhtiyarlıkta da, gençlikte de namaz!
Hâsılı; Hiçbir bahane ve hiçbir gerekçe namazı terk etmeyi gerektirmez.
 
 
1 Ankebut, 45 D.İ.B. Kur’an Meail 2003
2 Buhari namaz 299 Y. Şafak yay. İst. 2004
3 Müslim taharet 227 irfan yay. İst. 1988

 

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it