Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
HUZUR İKLİMİ OLARAK CAMİLERİMİZ
 
             
   HUZUR İKLİMİ OLARAK CAMİLERİMİZ
 
Yer yüzünün her tarafı Muhammed ümmetine mescit kılınmış olmasının anlamı ümmet nerede olursa,olsun inancın gereği cami ve cemaat ruhunu hakim kılabilecek oluşlarıdır.Müslümanlık bilincini canlı tutan bu doğrultuda onları eğiten aynı değerler etrafında birleştiren onları islamın özünde yer alan birlik,beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ruhu içerisinde aynı amaç uğrunda bir araya getiren,benleri biz yapan gönüllerde huzur iklimi estiren güzel mekanlardır camilerimiz.
Camiler medeniyetin çıkış noktasıdır.
Sevgili Peygamberimiz hicret ettiğinde medineye varır varmaz hemen bir
Mescit (Mescidi Nebeviyi) inşa ettirmiş, toplum olabilmenin hamlesine camiden başlamıştı.
Ashabıyla istişare toplantılarını burada yapmış bir çok hayırlı kararları camide almıştır.Böylece İslam medeniyetinin kurulup gelişmesi camide başlamıştır.Kur’anı kerimde Ali imran suresi 9 ayetde geçen (el cami) adı bir araya toplama Allahın güzel isimlerinin gölgesine çağırır.Birliğe davet eder.(Beytullah)denilmesi Allah’ın evi anlamındadır.Mücadele suresi; 7 ayette şöyle buyrulur.’’Üç kişilik bir grup yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın,beş kişilik bir grup yoktur ki altıncı o olmasın’’Demek ki Allah cami adıyla toplar ve onu tesbih etmek üzere camiye toplanan Müslümanlar arasındadır onlarla birliktedir.Camide cemaatle kılınan beş vakit namaz Cuma namazı,Bayram namazı,teravih namazı ve diğer dini nitelikli faatliyetler,her hangi bir ayırım yapılmadan ,cemaat halinde aynı duygu ve heyecanı tek vücut halinde yaşarlar.
Medeniyeti bünyesinde taşıyan camilerimiz,toplumda huzur olması noktasında büyük bir fonksiyona sahiptir.Hatta yerleşim biriminin oluşmasında merkez olmuştur.Toplum kimliğinin belgesi mahiyetindedir.Din ise toplum kimliğinin önemli garantörüdür.Peygamberimiz hadisinde;”Bir adamı camiye davem ediyor görürseniz,onun imanına tanıklık ediniz”(1)Çünkü;Yüce Allah “Allahın mescitlerine ancak Allah’a ve ahiret gününe  inanan namazı dostdoğru kılan zekat veren ve ancak Allah tan korkan kimseler imar eder”(2)buyuruyor..Ayette geçen hem maddi hemde manevi imar dır.Maddi imarın kaynağı kum,demir,çimentodur.Manevi imarın kaynağı gönüller akıllar duygular ve insandır.Peyğamber efendimiz bir mubarak sözlerinde şöyle buyuruyor;Her kim cami ve mescitlere ilgi gösterirse,Cenab-ı Allah’da ona rahmet edip ondan hoşnut olur.Her kim bir mescitde ışık yakarsa,onun ışığı mescdi aydınlattığı sürece melekler ve arşı yüklenenler onun için istiğfar ederler.(3)
Camiler müminleri Allah’a bağlılık bilinciyle aynı safta birleştiren,her türlü mesleki,sosyal ,kültürel statü farklılıklarını bir kenara bırakarak onları kenetleyen adete bir vücud haline getiren,zihin birliği saglayan,mabetlerdir.Orada müminler birbiri ile buluşur halleşir istişare eder,muhabbet ve şevkle rabbine doğru kanatlanır ve birliğin sırına ererler. Nefsin esaretinden özgürlügü kısıtlayan,günah baskısından Allah’dan başkasına kul olmama özğürlüğüne kavuşturur.Gerçek özgürlük alanı olan camilerimiz bir huzur iklimidir.
Şu Ayeti kerimenin penceresinden bu gerçeği görmeliyiz..”Şüphesiz mescitler Allah’ın dır o halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin’’(4)Bu ayki yazımızı Değerli şairimiz
Arif Nihat Asya’nın şu dizeleri ile ışıklandıralım…         
 
Biz,kısık sesleriz...minareleri,
Sen,ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
Mahyasızdır minareler...göğü de,
Kehkeşansız bırakma Allahım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allahım! ……
            
                                                                                                      selam ve dua ile
___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    1-(Tirmizi iman,8 Hadis No:2617)
                                                                                                                                                                    2-(Tevbe,18)
                                                                                                                                                                    3-(Enes b. Malik mhsbt.kutubi
                                                                                                                                                                    4-(Cin,18)
 
   

   

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it