Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
YAZ KUR’AN KURSLARININ ÖNEMİ
YAZ KUR’AN KURSLARININ ÖNEMİ
Değerli Anne ve Babalar
Her yaz döneminde, çocuklarımızın din eğitimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz kurslarında Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretilmektedir. Gerek çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmesi, gerek toplumsal birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz açısından din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmek, gereken yaşta din eğitimi almak, din eğitimini yeterli düzeyde, sağlıklı bir yöntemle ve içerikte verebilmek fevkalâde önemlidir.
Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde,ailelere önemli bir sorumluluk düşmektedir.O da yarınların aile yuvalarını kuracak çocuklarının maddî ve manevî eğitimlerini,okul döneminde elde ettikleri eğitim çizgisini devam ettirmeleri,onların bedenî ve ruhî ihtiyaçlarını gidermeleridir. Her şeyin maddi değerlerle ölçüldüğü, ahlâk, iffet, samimiyet, doğruluk gibi mefhumların yıpranmaya yüz tuttuğu günümüzde, bu kurslar daha bir önem kazanmaktadır.Bu kurslarda çocuklarımız, Rabbimizin bizlere en büyük hediyesi olan Kur’an-ı Kerim’le kucaklaşmakta, onun sevgi pınarına dalmaktadırlar. Kur’an, onların ruh dokusudur. Ona bağlı oldukları müddetçe gönülleri huzurla dolacak, kişilikleri onun ikliminde neşvü nema (gelişme) bulacaktır. Bunun için çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye, onların gönüllerini Kur’an ışığıyla aydınlatmak olacaktır.Çocuklarımız büyük bir heyecanla geldikleri bu kurslarda edindikleri kanaatlerini bir ömür boyu unutmayacaklardır. İnsanın çocukluğunda aldığı eğitimin, hayatı boyunca onda derin etkiler bıraktığı eskiden beri bilinmekte ve ifade edilmektedir. Çocuklarımıza, kitabların en yücesi Kur’an-ı Kerim’i öğretip, prensipleriyle yetiştirmek bizlere Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak, dünya ve ahirette büyük ikramların kapılarını açacaktır. Bu dönemde anne baba ve din görevlisinden, gördüğü tavırlar, ezberlediği namaz duaları, İslâmî prensipler, Sevgili Peygamberimizin hayatından kesitler ve onun güzel sözlerinden örnekler hatırlarda kalacaktır. Kur’an terbiyesi ile büyümüş evlatların anne ve babaları, cennette herkesi imrendirecek, anne ve babalarını taçlarla taltif edilmelerine vesile olacaklardır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz: "Kim Kur’an’ı okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına ışığı güneş aydınlığından daha parlak bir taç giydirilir ve yine onun anne ve babasına değeri dünyalara değişilmez iki elbise giydirilir. Onlar: Bunlar bize niçin giydirildi? diye sorduklarında; kendilerine: Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesinden dolayı diye cevap verilir.”1 buyurmaktadır.Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.s.), "Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"2 (buyurarak, Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlere dikkat çekmiştir.Bir başka mubarek sözlerindede çok güzel bir benzetme ile ,"Kur’an’ı öğrenip okuyan ve gereği gibi amel eden kimse, içi misk dolu ve kokusu her yere yayılan bir kaba benzer”3 buyurmaktadır.Onlara bu dönemde sizlerin ve bizlerin göstereceği bir tebessüm, ilgi ve hediyeler dine bağlılıklarını artıracaktır. Çocuklarımıza sergilenecek yanlış tavırlar ise onların dinimize bağlılıklarını zedeleyecektir. Bu konuda sorumluluk içerisinde olacağımızı unutmamalıyız.Bu çerçeveden bakıldığında yaz kursları, çocuğun hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedef alan bilgi edinme dönemidir Çocukların
Milletimiz, asırlardır Kur’an-ı Kerîm’e derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk, büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur.Şehit olan Mehmetçiklerimizin ceplerinden çıkan Kur’an da bu milletin İslâm’a olan bağlılığının ve saygısının bir göstergesidir. İstiklal savaşımız bunun sayısız örnekleri ile doludur.
Anne-baba ve eğitimciler olarak bir çocuğun kaybedilmesini, bütün bir neslin kaybedilmesi olarak düşünmek durumundayız. Dolayısıyla çocuklarımızın Kur'an ikliminden kopmamasına büyük gayret gösterelim. Çocuklarımıza kazandırılacak iyi bir terbiyenin, maddî fedakârlıkla mukayese edilemeyeceğinin bilincinde olarak camilerdeki yaz kurslarına gereken önemi verelim. Aksi davranışlar, sözde disiplini temin etme adına azarlama ve sert tavırlar nedeniyle hocadan, dolayısıyla Kur’an’dan, İslâm’dan ve bu kurstan beklenen tüm güzelliklerden uzaklaşmalar olmaktadır. Söz konusu ölçüsüz davranışlar bazen nefret duygularına temel teşkil etmekte, hayatının daha sonraki safhalarında yolu camilere hiç düşmeyen bireylerin yetişmesine sebep olmaktadır. Bu şekilde bir çok örneğin varlığı da bilinmektedir. Hiçbir Müslüman’ın böyle bir vebali yüklenmek istemeyeceği de açıktır. Aziz milletimiz, Yüce Allah’a ve O’nun kitabına duyduğu engin sevginin bir işareti olarak, çocuklarını yaz kurslarına göndermektedir. Çocuklarının temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim’i, Allah’a nasıl ibadet edileceğini öğrenmesini arzu etmektedir. Kısa süreli de olsa bu eğitimin neticesinde hayırlı bir evlat beklemektedir[1]selam ve dua ile

 

[1] (Ahmet b. Hanbel, Müsned, 3/440)
2 (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an, 15
3 (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 2                                                                 selam ve duaile. G.EREN
 
 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it