Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
KÖY KONUŞMALARI
KÖY KONUŞMALARI
Aba : Ana anne
Ağartı : Süt yoğurt gibi maddelerin genel adı
Ahan : İşte
Anık : Yeterince mayalanmamış ekmek hamuru
Bibi : Hala
Bıldır : Gecen yıl
 Manda: Cameş
Cılcıbıl : Çıplak
Cıcık : Güzel
Cırnak : Kuşların ayak parmak ucu
Cücük : Küçük yavru civciv
Çar : Bir tür bez çarşaf
Çit : Kadın baş örtüsü
Dadağ : Yemek
ibrık gügüm: Bakır su kabı
Eğiş: Demir , tandır karıştırıcı
Eşlere : Açık , alenen
Ğalbur:Buğdayın temizleyen elek
Hereklemek, zilleme : Bir şeyi tandıra veya güneş altında kurumaya bırakmak
Ğadircek : Tandırın üzerine yemek pişirmek için konulan demirden araç
Herk : Çapa yapma , tarlayı yabancı otlardan temizleme
Kom : Küçük baş hayvan ahırı
Legen: Geniş yayvan bakır kap lar
Pahar : Çeşme
Merek : Samanlık
Patlakmak : Tokat
Şor : Tuzlu
Şurt : Tandırın kenarı
Tecir : Üzerine kap , kaçak düzmeye yarayan yer
Teşi : Yün eğirmeye yarayan araç
Huy : Alışkanlık , karakter , ahlak
Tump : Tarlaların kenarındaki yükselti
Vıcı : Çok fazla
Yuğa : Sığ derin olmayan
 ola
• Elin ayağın kırıl
BALLICA BEDDUALARI
• Akşamlar üstehen kara gele
• Allahın ateşi karnayn dola
• Allah kökünü kuruta
• Allah sana uyuz vere, kaşınacak tırnak vermeye
• Ayakların kırıla kud olasan
• Teneşüre uzanasan
• Benden sonra gün görüp sefa sürmiyesin
• Bir soluk almayasın
• Ekmeğin zehir a da yanlarayn uzana
• Bütün dertler karnına dolsun
• Gidişin olada, dönüşün olmaya
• Gözlerin kör ola
• İtinen alâmete, kurdunan kıyamete kalasın
• boynun altında kalsın
• Ocağın bata, kapın kitlene
• Ölmeye, itmeye, sürünesen
• Senin boyun devrile
• Seni gorbagor olasan
• Seni karayola gidesen
• Suratsuz
• Suya sabuna dokunmadan gidesen
• Tandur başlarında kalasan (bakacak kimsen olmaya, başkalarına muhtaç olasan)
• Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç olasan
• Seni nediyim, ne olsan
• Toprak başayn ola
• Umaram Allahtan Gelin Abuğuna galasan.
Bemirat : Teneşir
Kud : Kötürüm
Çor : Bir Hastalık
Karayol : Bilinmeyen Ölüm
Abuğ : Muhtaç olmak. 
    

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it