Son mesaj - Gönderen: edise - Cuma, 12 Temmuz 2013 00:47
Resim galerimiz site ziyaretçilerin bakabilmesine izin verilmiştir,
KÖY KONUŞMALARI
KÖY KONUŞMALARI
Aba : Ana anne
Ağartı : Süt yoğurt gibi maddelerin genel adı
Ahan : İşte
Anık : Yeterince mayalanmamış ekmek hamuru
Bibi : Hala
Bıldır : Gecen yıl
 Manda: Cameş
Cılcıbıl : Çıplak
Cıcık : Güzel
Cırnak : Kuşların ayak parmak ucu
Cücük : Küçük yavru civciv
Çar : Bir tür bez çarşaf
Çit : Kadın baş örtüsü
Dadağ : Yemek
ibrık gügüm: Bakır su kabı
Eğiş: Demir , tandır karıştırıcı
Eşlere : Açık , alenen
Ğalbur:Buğdayın temizleyen elek
Hereklemek, zilleme : Bir şeyi tandıra veya güneş altında kurumaya bırakmak
Ğadircek : Tandırın üzerine yemek pişirmek için konulan demirden araç
Herk : Çapa yapma , tarlayı yabancı otlardan temizleme
Kom : Küçük baş hayvan ahırı
Legen: Geniş yayvan bakır kap lar
Pahar : Çeşme
Merek : Samanlık
Patlakmak : Tokat
Şor : Tuzlu
Şurt : Tandırın kenarı
Tecir : Üzerine kap , kaçak düzmeye yarayan yer
Teşi : Yün eğirmeye yarayan araç
Huy : Alışkanlık , karakter , ahlak
Tump : Tarlaların kenarındaki yükselti
Vıcı : Çok fazla
Yuğa : Sığ derin olmayan
 ola
• Elin ayağın kırıl
BALLICA BEDDUALARI
• Akşamlar üstehen kara gele
• Allahın ateşi karnayn dola
• Allah kökünü kuruta
• Allah sana uyuz vere, kaşınacak tırnak vermeye
• Ayakların kırıla kud olasan
• Teneşüre uzanasan
• Benden sonra gün görüp sefa sürmiyesin
• Bir soluk almayasın
• Ekmeğin zehir a da yanlarayn uzana
• Bütün dertler karnına dolsun
• Gidişin olada, dönüşün olmaya
• Gözlerin kör ola
• İtinen alâmete, kurdunan kıyamete kalasın
• boynun altında kalsın
• Ocağın bata, kapın kitlene
• Ölmeye, itmeye, sürünesen
• Senin boyun devrile
• Seni gorbagor olasan
• Seni karayola gidesen
• Suratsuz
• Suya sabuna dokunmadan gidesen
• Tandur başlarında kalasan (bakacak kimsen olmaya, başkalarına muhtaç olasan)
• Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç olasan
• Seni nediyim, ne olsan
• Toprak başayn ola
• Umaram Allahtan Gelin Abuğuna galasan.
Bemirat : Teneşir
Kud : Kötürüm
Çor : Bir Hastalık
Karayol : Bilinmeyen Ölüm
Abuğ : Muhtaç olmak. 
    

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it