Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
İSRA VE MİRAC GECESİ
        İlahi lütuflarla dolu olan mübarek Receb-i Şerif ayının 27. Gecesi Miraç Gecesi'dir. Yüce Rabbimizin lütuf ve keremi ile pek şerefli ve mübarek olan bu geceyi idrak etmiş bulunuyoruz. Kudsiyetiyle gönüllerimize feyiz ve bereket bahşeden Miraç kandilini tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yüce Rabbimize sonsuz şükürler ve hamd ü senalar olsun. Miraç Kandili Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce ALLAH'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir.   Mirac mucizevî bir hadisedir. Yüce Allah Peygamberlerini tebliğ ile görevlendirmiş, bunun beraberinde onları zaman zaman çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. İşte Mirac, nübüvvetin 11. yılında çeşitli güçlüklerle mücadele ettiği bir esnada, Rabbimizin Sevgili Peygamberimize lütfettiği muhteşem bir moral desteğidir.
           Yüce Allah, bu gecede, Sevgili Peygamberimize mülkündeki kudretini ve tasarruflarını, varlık âleminin insanın idrak ve müşahede gücünün ötesindeki sırlarını yakından göstermiş ve bu gecede birçok lütuf ve ihsanını tecelli
..
ettirmiştir.
Mirac hadisesi Hicret’ten bir yıl önce (Miladi 621
..yılında)..vuku..
bulmuştur. İki safhada gerçekleşen Mirac hadisesinin ilk bölümünde Cebrail (a.s.), Cenab-ı Hakk’ın izni ile Hz. Muhammed (a.s.)’i, “Burak”adı verilen bir binek vasıtasıyla, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdü. Bu gidiş hadisesine İSRA denir ve Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin ilk ayetinde bu intikal şöyle anlatılır: “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, her şeyi en mükemmel bir şekilde işitir ve görür.”
Gecenin ikinci bölümüne ise Mirac denir ki, Sevgili Peygamberimiz, Kudüs’ten Cebrail eşliğinde göklere yükseltilmiş ve orada bazı Peygamberlerle karşılaşmıştır. Nihayet Rasulullah, meleklerin dahi aşamadığı sınırlardan girmeye müsade olunmuş ve Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkmıştır. Bu safhada vaki olan hadiseler Peygamberimizin hadislerinde anlatılmış ve Necm suresindeki ayetlerle Mirac’ın sırlarına işaret edilmiştir.
Mirac hadisesinin müminleri ilgilendiren yönü, oluş şeklinden daha çok ortaya çıkardığı neticesi ve bu neticeden alınması gereken derslerdir. İsra ve Mirac olayının, Müslümanlar için en önemli sonuçlarından birisi hiç şüphesiz, namazdır. Namaz müminlere bir Mirac hediyesidir. Nasıl ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Mirac’ta, arada hiç bir vasıta
olmaksızın Allah’la buluştu ise, mümin de namazda vasıtasız olarak doğrudan Rabbinin huzuruna çıkma imkânına sahiptir. Onun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz “Namaz müminin mi’racıdır” buyurmuştur. Bundan dolayı namazda bir mümin, huşu içinde Rabbi ile irtibatını sağladıkça, namaz onun için Mi’rac olacak, her türlü kirden arınabilecek ve Hakk’a yol bulacaktır.
       Rabbimiz Mirac’da Sevgili Peygamberimize Bakara Suresinin son iki ayetini vahiy etmiş ve müminlerin, güç yetiremedikleri işlerden, unutmalarından veya hatalarından dolayı sorumlu tutulmayacakları belirtilmiştir. Ayrıca Mirac’ta, Allah’a şirk koşmak hariç, Rabbimizin dilemesi ile günahkârların affa mazhar olabilecekleri
..müjdesi..verilmiştir.
  Mirac Kandilinin aydınlığını fırsat bilerek, yaptığımız yanlışlıklardan vazgeçmeliyiz. Günahlardan arınmalıyız. Allah sevgisi, insan sevgisi ile kalbimizi doldurmalı; yaratılanları hor görmemeliyiz. Hâsılı olgun bir mümin olmaya gayret göstermeliyiz.
Fitne, fesat, tefrika, gıybet ve iftira gibi, insanları birbirlerine düşman eden kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, bir ve diri olmalıyız.
       “Müminler kardeştir”, “Tefrikaya düşmeyiniz” ilahi emirlerini hatırdan hiç bir şekilde çıkarmayarak cemaat
..olma..şuurunu..geliştirmeliyiz.
Bu mubarek gecede yapılacak en iyi ibadet Allah'ımızın bizlere hediye ettiği namaz hediyesini tozlu mazi raflarımızdan çıkarıp temizleyip paklayalım güzel kokular sürüp öpüp başımıza koymaktır..Günahlara tevbe etmek namaza başlamaya niyet etmek ve kılamadığımız namazlarımızı kaza etmektir.Umulur ki Allah u teala nasıl zamandan ve mekandan uzak her yeri görüp işitiyor ise bizim yüreğimizin pişmanlığını ve ibadetimizin ihlâsını öyle görür ve bize merhamet buyurup günahlarımızı affeder ve gönüllerimizdeki tir tir titreyen iman ateşini tutuşturur...
……yok ben namazımı zaten kılıyorum diyorsanız…..
              Selam va dua ile…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Gençağa EREN       

                                                                                                             2010                      

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it