Son mesaj - Gönderen: edise - Çarşamba, 20 Haziran 2018 18:48
Sitemiz 10 yılı aşkın bir süredir köyümüze hizmet vermekte. Sosyal ağlar kullanılmaya başlanalı cazibesi ilk yıllardaki gibi olmazsa bile bir arşiv görevi üslenmiştir. Bu hizmeti emek sarfederek acizene veriyor olsakta, mali sponsorlarımıza teşekkürü bir borçbiliriz. Yeni resimler ve köşe yazılarınzı gönderebilirsiniz.
OVAKOZLU HINIS
 
Ovakozlu köyü, Erzurum ili Hınıs ilçesine bağlı ve Hınısın kuzey doğusunu teşkil eden dağlara yaslı

 Hınıs ovasına bakan bir konumda kurulmuştur. Kuzeyinde Hazal dağı,doğusunda Erence(Hırt) köyü,

batısında Çamurlu köyü,güneyinde Gürçayır(Kasbarkom) ve Karabudak köyü, güneybatısında Toprakkale

köyü ile çevrilidir.Ovakozlu Köyünün yaslı olduğu Hazal dağının güney eteklerinde, köye bitişik iki dere

vardır. Köyün içme suyu bu derelerdeki gözelerden şebeke kanalıyla köye getirilmiştir.

Bu derelerde kimler tarafından ve ne zaman dikildiği bilinmeyen en az 300 yıllık ceviz

ağaçları vardır. Bundan dolayı buraya Cevizlik denir. Baştanbaşa ceviz ağaçları ile dolu bu iki derenin ağaçları köyün ortak malıdır. Ağaçların cevizleri köylüler tarafından toplanır yenir lakin bu ceviz ağaçlarını kesmek, odununu köye getirmek ve maslahat olarak kullanmak uğurlu gelmez diye yanlış ama faydalı bir inanış vardır. Bu anlayış ağaçların uzun yıllar yaşamasında etkili olmuştur.Ovakozlu köyü ismini bu ağaçlardan almıştır. KOZ Türkçe bir isim olup Türkçede de Kürtçede de ceviz anlamına gelmektedir. LU ekini alarak türkçe yer ismi olmuştur. KOZLU cevizli yer demektir. Ova-koz-lu cevizli ova ya da cevizli yer anlamındadır. Köyün ismi cumhuriyetten öncede kozlu idi.Ovakozlu köyü Hınısın en eski köylerinden biridir. Ne zaman kurulduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Çok eskiden Ermenilerden de Müslümanlarla beraber yaşayanlar olduğu söylenir. 1915-1920Yıllarında ermeni olaylarından epey sıkıntı çeken ve Erivan’dan gelen insanlar köye yerleşmiştir. 1936' dan sonrada Erzurum , İspir, Bayburt ve Gümüşhane den gelen insanlarında yerleşmesiyle Hınısın en büyük köyü olmuştur. Köyün nüfusunun tamamı suni meşreptendir.Ovakozlu köyü 1955 yılında devletin arazi dağıtımında tapu kadastro kayıtlarına göre 454 haneden oluşmuş ve her haneye 42 dönüm toprak dağıtılmıştır. Köyün yaklaşık 20 bin dönüm tarlası, 15 bin dönüm merası vardır.Köyün nüfusu 1955 de yaklaşık 1600 idi. 1966 Hınıs-Varto depremi,Almanya ya işçi olarak gitmeler, tarım ve hayvancılığın yetersizliği ve sanayileşmenin getirdiği şehirleşme insanları köyden göç ettirmiştir, bu gün göç halen devam etmektedir. Şimdi köyün nüfusu yaklaşık 1100 kadardır. Köyden göç edenlerden birçoğunun geriye dönük köyle bağları yok denecek kadar azdır. Ovakozlular genelde Kocaeli, Bursa, İstanbul, Manisa Aydın, Bilecik, İzmir ve diğer şehirlere yerleşmiştir.Ovakozlu köyünün komşusu Erence(Hırt) köyü sınırlarında içerisinde mezarların ve ağaçların olduğu çukur bir su kaynağı vardır. Buradan her yıl mayıs ayında çok bol miktarda su çıkar. Bu suyu Hırt köyü, Ovakozlu köyü ve diğer komşu köyler arazi sulamada kullanırlar. Su ekim ayının sonunda tamamen kurur. Suyun ziraat mevsiminde çıkıp, mevsim bitiminde kuruması ve suyun kaynağında mezarların olması buraya haklı olarak bir saygınlık ve kutsiyet kazandırmış ve adına ziyaret, suya da ziyaret suyu denmiştir. Su çok kireçli olup içmek için kullanılmaz. Ziyaretten çıkan suyun Ovakozlunun arazisini sulaması için yapılmış ve 7 km uzunluğunda tarihi büyük bir su arkı vardır, adına ziyaret arkı denir. Ovakozlu köyünün ekonomisi tamamen tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün geniş arazisi ve otlağı olmasına rağmen,yazlar çok kurak geçtiği için bu geniş araziden ve otlaklardan yeterli verim alınamaz.Köyde buğday, arpa, fiğ, mercimek ,fasulye, yonca, korunga ekilir. En çok koyun ve sığır beslenir ayrıca besicilikde yapılır. Gençler zaman zaman gurbete çalışmaya giderler. Köyde hemen hemen her evin bahçesinde meyve ağacı vardır. Ovakozlu köyünde kışlar soğuk ve karyağışlı , yazlar oldukça sıcak ve kurak geçer, tam bir karasal iklim hakimdir. Ovakozlu köyünde iki binada eğitim veren ilk öğretim okulu , köyün orta kısmında suyu, abdesthanesi ve minaresi olan camisi, su şebekesi, elektriği, sabit telefonu vardır. Sağlık ocağı binası var lakin pasif durumdadır. Köyün kendi sınırları içinde yaylası ve üç yerde mezarlığı vardır, en büyük eksikliği kanalizasyonun olmamasıdır Köyün günlük hayatına muhtelif köy adetleri hakimdir. Hınısa uzaklığı 24 km olup yolu asfalttır. Ulaşımı köy minibüsleri ile yapılmaktadır.Ovakozlu köyünün önemli muhitlerinin isimleri; Hazali dağı, cevizlik deresi, kavlık deresi kavlık sırtı, celalin dere, Yusuf puarı, varga deresi, ağveren deresi, zarifler, yaylalar, sertmeşe, yumuşakmeşe, karanlıkmeşe, hacınınmağaraları, çamurludüzü, toprakkaledüzü, karabudakdüzü, mozurgan, dereçayırı, hatunçayırı, ziyaret arkı, seksenveren, toptepe, hırt tarafı hırtderesi, kütüklük,Kafirkalesi.Köyümüz nüfusuna kayıtlı ailelerin alfabetik sıraya göre soyadları:

Akdeniz,Arık,Ay,Aygün,Aslan(2),Aydın,Ateş,Bayram,Bedir,Birgül,Bozdağ,Bozkurt,Bulut,Coşkun,Çakır,Ece,,Elmas,Eren,Erdem,Ergen, Erol,Ezber,Demirci,Delibal,Doğan,Düzel,Hazar,gök,gökmen,Güneş,İlik,İnci,İmece,Kaya4),Kacur,Karakaya,

Karaca,Karaduman,Kaynakçı,Kiraz,KılıçKılıçaslan,Kızıldağ,Korkmaz,Kökçam,Kurt,Kuş,Lapçın,Morkoç,Oğuz,

Öksüz,Özen,Özer,Özkan,Özlü,Öztürk,Polat,Savaş,Salıç,Şahin,Şahbaz,Şengül,Şimşek,Şişman,Ulusu,Uzun,Taşçı,

Taşkın(2),Tilki,Toksöz,Top,Topçu,Toy,Turan,Türk,Türker,Yazıcı,Yeşilyurt(3),Yeter,Yıldırım,Yıldız,Yılmaz(2),Yurt,Yücel,Yüksel.

 

MKPortal C1.2 rc1 ©2003-2008 mkportal.it